Agenda

  • Eposities:

Museum De Wieger Deurne van 8 maart tot 10 mei. Performance&voordracht 26 april vanaf 13 uur.

Kasteel Geldrop van 12 juli tot 30 augustus.

Galerie De Ruimte in Geldrop van 17 augustus t/m 6 september.

Groeps expositie  Pulchri Studio Den Haag van 22 augustus t/m 13 september 2020.

Thema “Nederlands-Indië. Zoektocht,  Verbinding en Overdracht Verleden/Toekomst”. De migratie voor en na de onafhankelijkheid en de identiteit van de migranten nu in Nederland.

Visie: Wij willen laten zien dat we onze koloniale historie omarmen met alles wat erbij hoort, een lang proces met zowel ups als downs. Het koloniaal verleden behoort tot onze gezamenlijke Nederlandse geschiedenis en dat willen wij via kunst duidelijk maken in een tentoonstelling en een boeiend randprogramma met educatieve elementen die de tentoonstelling bekrachtigen.

Doel: inzicht en overdracht: Ons uiteindelijk doel is bewustmaking van wat ons verleden heeft gebracht in al haar facetten, hoe gaan wij hiermee om en hoe dragen we over naar de toekomst voor volgende generaties.

Educatief programma: Indische Molukse salons met lezingen, voorstellingen, workshops en demonstraties performances en voordrachten Nederlands-Indië. De  verschillen en gedeelde geschiedenis Indische en Molukse gemeenschap.