Agenda

Mijn werk ”De Kracht van Familieverbinding” doet mee met Homrun#2 De mens in de kunstruimte Willem-Twee Den Bosch. van 22-11 tot 28-12-2020.

Het wezen van de mens: macht, geweld, onverdraagzaamheid en onderdrukking. *Changing History* symboliseert binnen deze context de Afrikaanse cultuur, de
Franse geschiedenis en het kolonialisme, de multiculturele smeltkroes, het verschil tussen arm en rijk en wit en zwart. Het is een kleurrijk, maar ook ‘donker’ werk met een sterke etnische boodschap. Changing History representeert een periode in de kunst, markeert een belangrijke ontwikkeling in het oeuvre van de kunstenaar en is tegelijk ook een inspiratie voor andere kunstenaars.

https://www.willem-twee.nl/event/homerun2-de-mens/

 

De lange reis van de poesaka – Een koffer vol herinneringen

Presentatie op 22 november bij stichting Arjati en 29 november workshop Batikken verbindt Familieherinneringen.

Neem je eigen fotokopieën mee. Informatie en aanmelding: info@shellylapre.nl

 

Expositie Kasteel Geldrop vanwege corona verzet naar september/oktober 2021!

Groepsexpositie  Pulchri Studio Den Haag vanwege corona verzet naar 30 oktober tot  28 november 2021!

Thema “Nederlands-Indië. Zoektocht,  Verbinding en Overdracht Verleden/Toekomst”. De migratie voor en na de onafhankelijkheid en de identiteit van de migranten nu in Nederland.

Deelnemende kunstenaars: Armando Ello, Aura op den Camp, Ben Manusama, Eliza Bordeaux, Gijs Verschoor, Ingrid van der Hoeven, Shelly Lapré.

Visie: Wij willen laten zien dat we onze koloniale historie omarmen met alles wat erbij hoort, een lang proces met zowel ups als downs. Het koloniaal verleden behoort tot onze gezamenlijke Nederlandse geschiedenis en dat willen wij via kunst duidelijk maken in een tentoonstelling en een boeiend randprogramma met educatieve elementen die de tentoonstelling bekrachtigen.

Doel: inzicht en overdracht: Ons uiteindelijk doel is bewustmaking van wat ons verleden heeft gebracht in al haar facetten, hoe gaan wij hiermee om en hoe dragen we over naar de toekomst voor volgende generaties.

Educatief programma: Indische Molukse salons met lezingen, voorstellingen, workshops en demonstraties performances en voordrachten Nederlands-Indië. De  verschillen en gedeelde geschiedenis Indische en Molukse gemeenschap.